ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μας, η οποία  αποτελείται από Λογοπεδικούς, Κλινικό Ψυχολόγο, Ειδικούς Παιδαγωγούς και  Παιγνιοθεραπευτές, έχει συμπληρώσει 20 χρόνια κλινικής εμπειρίας στον χώρο της ψυχικής υγείας.

Στόχος μας είναι η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση  δυσκολιών λόγου, μάθησης και συμπεριφοράς , οι οποίες μπορεί να προκύψουν σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο. Φροντίζουμε να διατηρούμε την υψηλή επιστημονική κατάρτισή μας, συνεργαζόμαστε, σεβόμαστε την προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου και τηρούμε τη δεοντολογία.

Στο χώρο μας κάθε παιδί ή ενήλικας ακολουθεί εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, σαν αποτέλεσμα της αξιολόγησης, της εκτίμησης των δυσκολιών, ενώ βάση της θεραπευτικής πορείας τα προγράμματα επαναπροσδιορίζονται.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

• Διατηρούμε σταθερή συνεργασία με την οικογένεια.

• Το υλικό μας είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις δυσκολίες, τις ανάγκες και την προσωπικότητα του παιδιού.

• Συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς, τους εξωτερικούς θεραπευτές και τους ιατρούς που συνεργάζονται με την οικογένεια, όποτε αυτό χρειάζεται.

• Υπάρχουν τομείς κλινικού ενδιαφέροντος μεταξύ των μελών της ομάδας μας ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερη επιστημονική κατάρτιση.

• Εξελισσόμαστε διαρκώς μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εποπτείας.

• Κάθε συνεδρία διαρκεί μέχρι 45 λεπτά.

• Προσφέρουμε εποπτεία περιστατικών σε συναδέλφους σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο.

• Είμαστε χώρος κλινικής πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα standards όπως αυτά θέτονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Αναστασία Λαμπρινού
Η Αναστασία Λαμπρινού είναι λογοπεδικός από το 1993, απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Σόφιας, με αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ τον τίτλο της λογοπεδικού. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών από το 1994 με Αριθμό Μητρώου 75 και μέλος της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών από το 1997. Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση της λογοτονικής θεραπεύτριας του Ινστιτούτου IFC “Paul Bouvier” (iufum Toulouse/ systeme verbo-tonal structure-global, 1994-1998). Έχει παρακολουθήσει το διετές σεμινάριο της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής για τις βασικές αρχές της ψυχαναλυτικής σκέψης. Είναι εκπαιδευμένη επόπτρια κλινικής πρακτικής άσκησης από το University College of London (U.C.L), Department of Human Communication Science (2000-2001). Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων του Π.Σ.Λ. που αφορούν κυρίως τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, τις Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές SLI, τις Φωνολογικές Διαταραχές, πεδίο γνώσης που αποτελεί το ειδικό επιστημονικό της ενδιαφέρον και τομέας στον οποίο προσφέρει και λαμβάνει εποπτεία. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων για τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, μεταξύ άλλων το 4μηνο σεμινάριο της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και του «ΠΑΙΔ-Υ» του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Θέματα Θεωρίας και πρακτικής», το «Intensive Integration», το SCERTS κ.ά. Έχει προσφέρει σεμινάρια σε ειδικούς στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος Κοινωνικής Ψυχιατρικής, ομιλίες και άρθρα στο κοινό, σχετικά με τις Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές, τη φυσιολογική ανάπτυξη, τις Γλωσσικές Διαταραχές κ.ά. Ήταν για περίπου δέκα χρόνια συνεργάτης λογοπεδικός του Πολυδύναμου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καλλιθέας, ως μέλος της διαγνωστικής και θεραπευτικής ομάδας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Π. Σακελλαρόπουλο (1995-2005). Για τέσσερα χρόνια διατέλεσε υπεύθυνη λογοπεδικός του «ΨυχοΔιαγνωστικού και Συμβουλευτικού Κέντρου» (1993-1996). Συμμετείχε για τρία περίπου χρόνια υπό την εποπτεία του ψυχαναλυτή Σ. Μανωλόπουλου σε ομάδα ανάλυσης και διαχείρισης περιστατικών βάσει της ψυχαναλυτικής προσέγγισης (2003-2006). Είναι μέλος της ομάδας που προσάρμοσε στα Ελληνικά και στάθμισε στον ελληνικό πληθυσμό το «ΑνΟμιΛο 4» (τεστ ανίχνευσης διαταραχών Λόγου και Ομιλίας για παιδιά 4 χρονών).
Λίνα Κεσανοπούλου
Κλινική Ψυχολόγος. Απόκτηση τίτλου ειδίκευσης (D.E.S.S) και μεταπτυχιακού (D.E.A) στην Κλινική Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο Le Mirail –Toulouse II, Γαλλία. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το 2000, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ). Ενεργό μέλος του Ψυχαναλυτικού Συλλόγου Φρόιντ-Λακάν από το 2001. Πολυετής εμπειρία σε χώρους διάγνωσης και θεραπείας παιδιών και εφήβων αλλά και σε σχολεία. Για δέκα χρόνια συνεργάτης του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδα του Τμήματος Παιδιών και Εφήβων. Επίσης, μακρόχρονη συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας του Δήμου Καλλιθέας, ως κλινική ψυχολόγος του τμήματος εφήβων (ΣΚΟΕ).
Αγγελική Συμπάρδη
...
Χριστίνα Αθανασιάδη
Η Χριστίνα Αθανασιάδη, γεννήθηκε το 1982 στο Ναύπλιο Αργολίδας. Είναι κάτοχος πτυχίου λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πατρών και ασκεί το επάγγελμα της λογοθεραπεύτριας από το 2005. Εργάζεται από τον Αύγουστο του 2009 στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, που είναι ειδικό δημόσιο νοσοκομείο αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία. Εργάστηκε σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές ψυχικής υγείας (Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών στις υπηρεσίες: α)Ειδικής Παιδαγωγικής «Στουπάθειο» και β) Θεραπευτική Μονάδα για αυτιστικά παιδιά. Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Πολυδύναμο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλλιθέας και Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας). Εργάστηκε σε δημόσια ειδικά σχολεία (Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων Αργυρούπολης και Ενιαίο Ειδικό Λύκειο Ιλίου). Είναι κάτοχος Επάρκειας Γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, Πιστοποίησης γνώσης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Τυφλών Braille [φορέας: Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ)] και πτυχίου ECDL (θεωρία Υπολογιστών, windows, word, excel, powerpoint, internet, access). Είναι ομιλήτρια σε εξειδικευμένα συμπόσια και ημερίδες και ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών, της ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία. Γνωρίζει αγγλικά σε επίπεδο Proficiency, γερμανικά σε επίπεδο advanced (mittelstufenprüfung), νοηματική (κάτοχος επάρκειας) και γραφή Braille για τυφλούς.
Αλεξία Τσαγκαράκη
Σπούδασε στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου όπου και αποφοίτησε το 2008. Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών. Από το 2008 εργάζεται σε ιδιωτικές  θεραπευτικές μονάδες της Αττικής  και έχει αποκτήσει εμπειρία τόσο σε αναπτυξιακές όσο και σε εξελικτικές διαταραχές. Το 2009 έως το 2011 παρείχε θεραπευτικό έργο στην Θεραπευτική μονάδα Αγίας Παρασκευής για παιδιά με διαταραχές αυτιστικού τύπου. Εκπαιδεύτηκε στο σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας (PECS) για παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ), στη δομημένη εκπαίδευση του συστήματος TEACCH, στο   γλωσσικό πρόγραμμα  «Macaton», στη μέθοδο «ΤΗΕ DIR / FLOORTIME APPROACH», στο «Φωνολογικό test», στο «Μεταφων test» και στο «Ανομιλό». Έχει αποκτήσει ερευνητική εμπειρία συμμετέχοντας σε έρευνα με θέμα: «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ»: ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» ΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 5-9 ΜΑΙΟΥ 2009 ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παρακολουθεί εποπτικά σεμινάρια που αφορούν την αναπτυξιακές –εξελικτικές διαταραχές λόγου και επικοινωνίας. Από το 2010 εργάζεται στο ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο.
Άννα Κατσαντώνη
...