ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παιδιών

Λογοθεραπεία
Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η διάγνωση, και η αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής και της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

Ο Λογοθεραπευτής μέσω μιας σειράς δοκιμασιών αναλύει και αξιολογεί τον λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία του παιδιού ή του ενήλικα. Εάν διαπιστωθεί δυσκολία ή διαταραχή καταρτίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει στόχο την αποκατάσταση των δυσκολιών στα διαφορετικά επίπεδα του λόγου και της επικοινωνίας (φωνολογικό, φωνητικό, μορφοσυνταχτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό), έχοντας πάντα σε πρώτο πλάνο την γενικότερη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και στήριξη του παιδιού ή του ενήλικα και της οικογένειάς του.
Ειδική μαθησιακή αποκατάσταση
Εάν από την αξιολόγηση προκύψει η διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών τότε καταρτίζεται ένα πρόγραμμα παρέμβασης πάνω σε αυτές τις δυσκολίες.

Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρεται σε μία ξεχωριστή κατηγορία δυσκολιών που αφορούν τη μάθηση, και πιο συγκεκριμένα την επεξεργασία του γραπτού λόγου.

Εκφράζονται με την έντονη και επίμονη δυσκολία του μαθητή να αποκτήσει τις ικανότητες Ανάγνωσης, Ορθογραφημένης Γραφής ή / και Μαθηματικής Σκέψης, σε βαθμό ανάλογο με τη χρονολογική του ηλικία , τη νοημοσύνη του και την εκπαίδευση που έχει λάβει.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να βοηθήσει το παιδί να βελτιώσει αυτές τις ικανότητες και να το ωθήσει να αναπτύξει ειδικές στρατηγικές επεξεργασίας του γραπτού λόγου, να το βοηθήσει στην οργάνωση και διαχείριση του διαβάσματος και στην αυτοδιόρθωση.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξαφανίζονται. Συνοδεύουν τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή. Με ένα κατάλληλο πολύπλευρο και αποτελεσματικό τρόπο παρέμβασης μπορούν να βελτιωθούν ώστε να μην επιβαρύνουν ψυχοσυναισθηματικά το παιδί.
Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση
Η Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και αποσκοπεί τόσο στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων, όσο και στη βελτίωση των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας.
Παιγνιοθεραπεία
Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα μοντέλο μη κατευθυντικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Αξιοποιώντας τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού και τεχνικές δημιουργικής έκφρασης, δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, να εκφράσει θέματα που επηρεάζουν τη ζωή του και την ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη και να αναπτύξει δικούς του εκφραστικούς τρόπους και πρόσθετες πηγές του δυναμικού του.
Συν-Εργασία με Ψυχολόγο
Συν-Εργασία βασιζόμενη στην Λακανική ψυχαναλυτική διδασκαλία, προσανατολισμένη στην ανάδυση του λόγου του υποκειμένου και στην επανατοποθέτησή του απέναντι σε καταστάσεις που προκαλούν δυσφορία. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, τους γονείς τους και ενήλικες.
Προγράμματα συμβουλευτικής γονέων
Οι γονείς είναι ενήμεροι από την αρχή της συνεργασίας για τα ευρήματα της διαδικασίας αξιολόγησης, για το θεραπευτικό πρόγραμμα και τους θεραπευτικούς στόχους. Είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στην παρέμβαση με εκπαίδευση για το πώς να εφαρμόζουν κάποια κομμάτια της θεραπείας στο σπίτι με σκοπό την καλύτερη ανάπτυξη και διευκόλυνση του παιδιού.
Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων
Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων απευθύνονται και αφορούν παιδιά με δυσκολίες στην κοινωνικότητα, κυρίως παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος , κοινωνική πραγματολογική διαταραχή, νοητική υστέρηση.Τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στους παραπάνω τομείς μπορούν να επωφεληθούν πολύ από ομάδες που στοχεύουν στην ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Οι ομάδες αυτές προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Μέσα από θετική ενίσχυση και καθοδήγηση μαθαίνουν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων ενισχύουν:• τη μη λεκτική επικοινωνία
• τη λεκτική ικανότητα και τις δεξιότητες διαλόγου
• την ενσυναίσθηση
• τις δεξιότητες παιχνιδιού
• τις δεξιότητες επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων
• την ενίσχυση της φαντασίας
• την ανάπτυξη της ανοχής στην ματαίωση
• την ικανότητα να κάνουν φίλους
• την κατανόηση κοινωνικών κανόνων
Ομάδες Ανάπτυξης Λόγου και Αφήγησης
Οι ομάδες αυτές αφορούν συνήθως παιδιά με προβλήματα λόγου στα οποία έχει προηγηθεί ατομική λογοθεραπευτική παρέμβαση και κρίνεται πως η ομαδική παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει:

• στην γενίκευση των φωνολογικών ή αρθρωτικών δεξιοτήτων
• στην ανάπτυξη του περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου
• στις δεξιότητες διαλόγου και συζήτησης
• στην ανάπτυξη του επιπέδου σχολικής ετοιμότητας

Εφήβων

Λογοθεραπεία
Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η διάγνωση, και η αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής και της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

Ο Λογοθεραπευτής μέσω μιας σειράς δοκιμασιών αναλύει και αξιολογεί τον λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία του παιδιού ή του ενήλικα. Εάν διαπιστωθεί δυσκολία ή διαταραχή καταρτίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει στόχο την αποκατάσταση των δυσκολιών στα διαφορετικά επίπεδα του λόγου και της επικοινωνίας (φωνολογικό, φωνητικό, μορφοσυνταχτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό), έχοντας πάντα σε πρώτο πλάνο την γενικότερη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και στήριξη του παιδιού ή του ενήλικα και της οικογένειάς του.
Ειδική μαθησιακή αποκατάσταση
Εάν από την αξιολόγηση προκύψει η διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών τότε καταρτίζεται ένα πρόγραμμα παρέμβασης πάνω σε αυτές τις δυσκολίες.

Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρεται σε μία ξεχωριστή κατηγορία δυσκολιών που αφορούν τη μάθηση, και πιο συγκεκριμένα την επεξεργασία του γραπτού λόγου.

Εκφράζονται με την έντονη και επίμονη δυσκολία του μαθητή να αποκτήσει τις ικανότητες Ανάγνωσης, Ορθογραφημένης Γραφής ή / και Μαθηματικής Σκέψης, σε βαθμό ανάλογο με τη χρονολογική του ηλικία , τη νοημοσύνη του και την εκπαίδευση που έχει λάβει.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να βοηθήσει το παιδί να βελτιώσει αυτές τις ικανότητες και να το ωθήσει να αναπτύξει ειδικές στρατηγικές επεξεργασίας του γραπτού λόγου, να το βοηθήσει στην οργάνωση και διαχείριση του διαβάσματος και στην αυτοδιόρθωση.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξαφανίζονται. Συνοδεύουν τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή. Με ένα κατάλληλο πολύπλευρο και αποτελεσματικό τρόπο παρέμβασης μπορούν να βελτιωθούν ώστε να μην επιβαρύνουν ψυχοσυναισθηματικά το παιδί.
Συν-Εργασία με Ψυχολόγο
Συν-Εργασία βασιζόμενη στην Λακανική ψυχαναλυτική διδασκαλία, προσανατολισμένη στην ανάδυση του λόγου του υποκειμένου και στην επανατοποθέτησή του απέναντι σε καταστάσεις που προκαλούν δυσφορία. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, τους γονείς τους και ενήλικες.
Παιγνιοθεραπεία
Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα μοντέλο μη κατευθυντικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Αξιοποιώντας τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού και τεχνικές δημιουργικής έκφρασης, δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, να εκφράσει θέματα που επηρεάζουν τη ζωή του και την ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη και να αναπτύξει δικούς του εκφραστικούς τρόπους και πρόσθετες πηγές του δυναμικού του.

Ενηλίκων

Λογοθεραπεία
Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η διάγνωση, και η αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής και της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

Ο Λογοθεραπευτής μέσω μιας σειράς δοκιμασιών αναλύει και αξιολογεί τον λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία του παιδιού ή του ενήλικα. Εάν διαπιστωθεί δυσκολία ή διαταραχή καταρτίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει στόχο την αποκατάσταση των δυσκολιών στα διαφορετικά επίπεδα του λόγου και της επικοινωνίας (φωνολογικό, φωνητικό, μορφοσυνταχτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό), έχοντας πάντα σε πρώτο πλάνο την γενικότερη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και στήριξη του παιδιού ή του ενήλικα και της οικογένειάς του.
Συν-Εργασία με Ψυχολόγο
Συν-Εργασία βασιζόμενη στην Λακανική ψυχαναλυτική διδασκαλία, προσανατολισμένη στην ανάδυση του λόγου του υποκειμένου και στην επανατοποθέτησή του απέναντι σε καταστάσεις που προκαλούν δυσφορία. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, τους γονείς τους και ενήλικες.